FANDOM


Památky > P > Praha > Nové Město > čp. 1601-1700

Původně novorenesanční dům (1880; fasády zřejmě Josef Schulz) na místě staršího mnohokrát upravovaného objektu z doby založení Nového Města pražského (1348). Průčelí výrazně upravena modernisticky za účasti Bohumíra Kozáka (1920; částí literatury je zmiňován i Josef Zasche). V roce 2017 navzdory mnoha apelům odborné veřejnosti dům zbořen (demolice zahájena v polovině dubna 2017; likvidace nadzemních částí domu skončila po polovině srpna 2017). V následujícím období investor plánuje na základě příslušných povolení novou budovu s fasádou obloženou sklem a vybavenou aplikacemi z ocelových(?) trubek. V souvislosti se zakřivením trubek v horní části se v médiích objevilo označování budoucího objektu jako "Květinový dům".

5155079139 424f57e9b7 b-1-

Foto 2008

Wikipedie | PK (asi 0) | Prázdné domy | Mapa | FB: Nebourejte dům Václavské náměstí 47 | Ahapraha

Kronika Edit

 • 20170418 | Ústav dějin umění AV ČR zaslal ve věci dopis premiéru ČR Bohuslavu Sobotkovi. Vyzývá v něm k prošetření správnosti postupů institucí a osob, které měly zamezit demolici hodnotné stavby v prostředí Pražské památkové rezervace. Reprodukce dopisu jsou dostupné na FB ÚDU AV ČR od 20170419-2100. Z anotace vydavatele: "Ústav dějin umění AV ČR odsuzuje demolici historického domu čp. 1601/II na Václavském náměstí v Praze jako nepřípustný a nenapravitelný barbarský zásah do historického jádra Prahy. Vzhledem k tomu, že všechny předchozí protesty a snahy ústavu, řady dalších kulturních institucí, jednotlivců i široké veřejnosti zabránit neúnosnému ničení pražské památkové rezervace, zapsané na listině mezinárodního světového dědictví UNESCO, zůstaly neúspěšné, rozhodli se včerejšího dne ředitel ústavu doc. PhDr. Tomáš Winter, Ph.D., historikové umění a architektury prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc. a prof. PhDr. Petr Kratochvíl, CSc. a vedoucí oddělení umělecké topografie PhDr. Dalibor Prix, CSc. oslovit v uvedené věci pana Bohuslava Sobotku, předsedu vlády ČR. Pana premiéra vyzvali, aby se svou autoritou postavil proti nepřijatelné devastaci kulturního dědictví a proti zneužívání pravomoci orgánů činných ve stavebním řízení, jakož i orgánů památkové péče. Požádali jej rovněž, aby se zasadil o prošetření celé kauzy a o ověření, zda orgány odpovědné za umožnění demolice nejednaly v rozporu se svým společenským posláním či dokonce v rozporu s platnými právními předpisy."
 • 20170420 | Rozloučení s domem čp. 1601 na Václavském náměstí (20-21 hod.) FB. Pořadatel: Iniciativa Prázdné domy.
 • 33365350223 5d0fd4a7cb b-1-

  Smuteční tablo ze dne 20170421 umístěné ve výloze knihkupectví Klubu Za starou Prahu u Juditiny věže.

  20170421 | Profesor Rostislav Švácha spolu s Veronikou Vicherkovou z Klubu Za starou Prahu drželi v pátek 21. 4. 2017 čestnou stráž před bouraným domem. Album na FB. V následujících dnech se v této "službě" vystřídali i další aktivisté.
 • 20170619 | V červnu 2017 probíhá demolice horních částí dvorní zdi a konstrukcí dvorních traktů.
 • 20170731 | Během července a první poloviny srpna byla celá nadzemní část dosavadní budovy demontována za pomoci ruční mechanizace a bagru se sbíjecím nástavcem.
 • 20170820 | Po polovině srpna 2017 byla ukončena demolice nadzemních částí zdiva a začaly přípravy pro hloubení suterénních partií novostavby. Podle údaje z NPÚ bude zajištěn archeologický dohled zřejmě ze strany společnosti Archaia Praha.
 • 20170824 | V základovém zdivu ze závěru 19. století na nároží domu byly rozpoznány druhotně použité starší bloky kamene (díl pískovcového barokního ostění nejspíše z okna a opukový kvádr s typickým gotickým opracováním nástrojem se zubatým ostřím - dlátem nebo plošinou). Skica výkladu Další podobná pozorování budou snad zaznamenávána v průběhu demontáže suterénních konstrukcí.
 • 20170830 | Vydáno Prohlášení Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i. k demolici domu čp. 1601/II na Václavském náměstí v Praze. Obsahuje výtky na adresu institucí, které měly zabránit demolici z logiky zákona o státní památkové péči a ve výsledku vidí i selhání odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy a ministrů kultury.

Odkazy Edit

Ohlasy v médiích Edit

Sítě Edit

Fotobanky Edit

1

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.