FANDOM


Kategorie: Slovník.

Ing. Jan Žižka vystudoval stavební fakultu ČVUT. Jeho budoucí směřování v průběhu studia významně ovlivnilo setkání s paní doc. Ing. arch. Miladou Radovou, CSc.

V roce 1978 nastoupil do projekce SÚRPMO.

Od prosince r. 1980 působil ve Středisku státní památkové péče a ochrany přírody Středočeského kraje, jehož nástupcům zůstal věrný dodnes. Pracoval v oddělení památkové péče o nemovité památky (v 80. letech zejm. na okrese Beroun, Rakovník, Mladá Boleslav). V letech 1985-1987 absolvoval postgraduální studium na fakultě architektury ČVUT. R. 1993 se stal vedoucím výše uvedeného oddělení a od r. 2002 zastával funkci odborného náměstka. V současnosti působí jako vedoucí odboru péče o památkový fond.

Publikoval řadu odborných článků o výsledcích průzkumů stavebních památek, prováděných především v průběhu jejich oprav. Od r. 1996 se systematicky věnuje průzkumu a soupisu panských hospodářských dvorů ve středních Čechách.