FANDOM


Slovník > Dřevěné konstrukce historických staveb

[Vše, co lze nalézt na těchto stránkách, má punc neoficiálnosti a subjektivního přístupu. Nemá to žádnou váhu např. pro jednání s odbornými či výkonnými složkami státní památkové péče apod.]

Toto je pokus navrhnout k možné diskusi opět tezovitý a pracovní výběr témat, která by mohli pro odbornou i širší veřejnost poskytnout odborníci SHP. Lze mít za to, že by slovníkové zpracování mnozí rádi uvítali (pro potřeby vzdělávání, ale i pro lepší informovanost např. vlastníků památek, jednajících s památkáři či projektanty apod.

Připomínky jsou vítány např. v komentářích zde či na blogu. Případně i jinak, když se laskavě podělíte o adresu odkazu apod.

Nosné prvky a konstrukce Edit

 • Základy. Piloty. Rošty.
 • Sruby.
 • Hrázděné konstrukce.
 • Výztužné prvky zděných staveb.
 • Stropy.
 • Podlahy.
 • Schodiště.
 • Zábradlí.
 • Zárubně.
 • Krovy.
 • Pavlače.
 • Mosty a lávky.
 • Povrchy historických komunikací.
 • Spoje.

Pomocné konstrukce Edit

 • Lešení.
 • Bednění s opěrnými konstrukcemi.
 • Provizoria.

Doplňky staveb Edit

 • Krytiny střech.
 • Dveře.
 • Okna.
 • Deštění.
 • Kotvicí prvky. Upevňovací špalíky, lišty či prkna v drážkách.
 • Uzavírací a uzamykací prvky.
 • Ploty.
 • Dřevěné napodobeniny architektonických článků z jiných materiálů.

Bedněné konstrukce. Edit

 • Boudy, chlévy, kotce, dřevníky, kurníky.
 • Kadibudky.

Výzkumy a dokumentace: Edit

 • Dendrochronologie.
 • Měřická dokumentace.
 • Fotodokumentace.
 • Popis. Terminologie.
 • Evidence a zpřístupňování zpracovaných výzkumů a dokumentací.

Různé Edit

 • Ozdoby řezbou, malbou apod.
 • Imitace – malované, plastické (omítka, štuk, dřevěné obklady...).
 • Repliky.
 • Modely staveb návrhové. Studijní modely.
 • Vývěsní štíty.
 • Technická a průmyslová zařízení, zejména pokud souvisejí skonstrukcí stavby (stroje a mechanismy, vodní či větrné mlýny, pily).

Památkové otázky: Edit

 • Konzervace.
 • Repase.
 • Restaurování.
 • Dožití prvků a jejich náhrada.
 • Důsledky zanedbávání údržby.
 • Dilemata "romantické" prezentace vs. rekonstrukcepůvodního "kožichu" apod.

Odborné a historické termíny (výběr pro ilustraci) Edit

 • Čep.
 • Pero / drážka.
 • Plát.
 • Krokev.
 • Pozednice.
 • Námětek.
 • Věšadlo, věšák.
 • Vzpěra.
 • Pásek.
 • Ondřejský kříž.
 • V – vzpěra.
 • Vázání.
 • Zavětrování.
 • Vazník, vaznice, vazný trám.
 • Hambalek.
 • Práh.