FANDOM


5099972049 92c3833262 z d-1-

Dórská hlavice. Zdroj.

Kategorie: Slovník, MONUDET.

8308919758 5d8a66d5a9 b d-1-

Raně gotické hlavice sloupků v ostění portálu bývalého klášterního kostela v Hradišti nad Jizerou (sloupky jsou odstraněny).

V architektuře, ve stavitelství i v uměleckém řemesle obvykle horní ukončující díl nosného prvku - sloupu, pilíře, pilastru...

Od počátků architektury patří hlavice ke zdobným i symbolickým prvkům staveb, kterým byla věnována zvláště velká pozornost. Hlavice přitom ovšem tvořily součást celého konstrukčního, symbolického i dekorativního systému - architektonického řádu. V jeho rámci jim byly dány přesné proporce, rozměry, ikonografie i specifické slohové znaky.

Proto jsou z hlediska zkoumání vývoje architektury velmi významným prvkem, intenzivně sledovaným v oboru dějin umění.

7302026202 a6796f65a6 z d-1-

Barokní hlavice svazkového pilíře nese kladí s římsou. Vše v antikizujícím duchu. Zdroj.

Obdobnou nosnou, symbolickou i výtvarnou funkci plní konzoly, zpravidla podpírající články stropu nebo klenby, ale vetknuté do stěny bez svislého nosného prvku.