FANDOM


Slovník >

!!!Na stránce se pracuje - občas!!!

Toto heslo je pokusem o reakci na diskusi na Wikipedii ohledně termínu "prostorová kaple", který byl zřejmě celkem nedávno zaveden do obecnějšího užívání v některých sférách (dle mého hlavně v rámci projektu mapujícím ohrožené památky severozápadních Čech, řešením na ústecké univerzitě na ÚOP NPÚ tamtéž). Zdá se, že snahou uživatelů bylo dojít k nějakému odlišení od výklenkové kaple pro stavby, které mají aspoň malý uzavíratelný interiér od velikosti na 1x1 m. Je pravdou, že zatím takové odlišení nebylo k mání (čistě "funkčně" bývají kaple označovány jako "návesní" apod.). Přesto je tu problém, který logicky následuje, jelikož vzniká potřeba odlišit takové drobné kaple, kde se počítalo i s účastí věřících, kteří byli přítomní mimo kapli, před otevřenými dveřmi, od jiných, které mají rozměry kostela (třebas i proto, že z různých důvodů nejsou jako kostel vysvěcené), do kterého se všichni účastníci obřadu vejdou.

Proto snad nebude od věci tu termíny postupně sbírat a po připomínkách snad dospívat blíže k jednoznačnosti.

Arkýřová kaple

Boční kaple

Domácí kaple

Hradní kaple

Hřbitovní kaple

Mostní kaple

Návesní kaple

Nemocniční kaple

Prostorová kaple

Pojem je zřejmě poměrně nový. Do odborné (památkářské) literatury se zřejmě postupně zavádí z potřeby odlišit např. výklenkové kaple od takových, které mají vlastní interiérový "prostor". K tomu dosud zřejmě skutečně žádný vhodný termín nebyl. Nicméně dosud ani mezi odborníky nedochází k jednoznačné shodě (i když diskuse na toto možné nepříliš závažné terminologické téma zřejmě neprobíhá).

Definice v publikaci z edice Odborné a metodické publikace NPÚ, 71. Metodika dokumentace sakrální architektury (kostely a prostorové kaple), 2015. Vít HONYS, Táňa ŠIMKOVÁ, Lucie RADOVÁ, Hana VESELÁ. 98 s., ISBN 978-80-85036-59-6. PDF. Na s. 15: ...Za základní kritérium ...byl zvolen uzavřený vnitřní prostor umožňující sloužení liturgického obřadu, jde tedy o prostory s vnitřní plochou více než 1 m hloubky a šířky (nikoliv tedy výklenkové kaple s nikou apod.).

Metodika identidikace kulturních artefaktů v krajině, 2015. Barbora DOHNALOVÁ a kol. ISBN 978-80-7509-382-0. PDF. Cca 300 s. S. 26: "...Navrhovaná kategorizace vychází z dělení NUSKA, SVOBODY (2001), kteří rozdělují kapličky do dvou základních skupin podle formy, a to na kapličky výklenkové a prostorové. Kategorie „prostorová“ kaplička je však nepřesná – každá kaplička je prostorová, proto v navrhované kategorizaci definujeme kapličky s vnitřním prostorem a kapličky výklenkové (příl. 100/61–100/63)..."

Ochozová kaple

Opatská kaple

Patrová kaple

Kaple v patře (Westwerk, Torkapelle)

Radniční kaple

Školní kaple

Špitální kaple

Výklenková kaple

Související pojmy Edit

Kaplový ochoz

Věnec kaplí

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.