FANDOM


Slovník > Metody zkoumání

4885232186 860de4d7f8 z d-1-

I dílčí sejmutí omítek při stavební opravě by mělo být dokumentováno. Zdroj.

Operativní průzkum a dokumentace historických staveb (OPD) je kombinace metod, primárně sloužících k maximálně objektivnímu a podrobnému záznamu nálezových situací odhalovaných v průběhu oprav, konzervačních zásahů, demolic apod. Cílem je uchovat maximum informací pro budoucnost, pokud je to možné, přispět i k zachování dosud nedostatečně oceňovaných památek.

Metoda těsně navazuje na SHP. Výsledky OPD by měly být zahrnuty mezi ostatní zdroje informací tvořících oporu pro stanovení památkové hodnoty objektu. Základním cílem by měla být přehledná provázanost dat získávaných různými metodami zkoumání a dokumentace.

Odkazy Edit

Metodika Edit

Metodika OPD na webu NPÚ

Příklady Edit

Prezentace nálezů OPD – kdy je správná chvíle? Glosa vychází z poznatků v průběhu obnovy domu čp. 219/I, Liliová 5, Praha 1, Staré Město.