FANDOM


Slovník > Stavba > Zeď > Průčelí > Okno

9567509991 982cd348fa z-1-

Okno voliéry Valdštejnského paláce v Praze stojí na parapetu tvořeném balustrádou.

Z italštiny: parapetto (= zídka výškou dosahující po prsa dospělého člověka).

Parapet (rozcestník)
Okno (rozcestník)

Definice Edit

Součást zdiva domu; podokenní, poprsní zeď, poprseň; též se tak zkráceně označuje parapetní či podokenní římsa nebo spodní plocha okenního výklenku, aktuálně se tak běžně označuje vnitřní vodorovná deska na parapetní zdi.

Konstrukce Edit

Úsek zdiva mezi spodní hranou okna a podlahou (uvnitř) a kordónovou (patrovou) římsou (poloha této římsy většinou odpovídá úrovni nosné konstrukce podlahy uvnitř). Případně spodní ohraničení okenního otvoru.

Parapet může mít tloušťku shodnou s okolním zdivem, nebo může být tenčí - pak je zídka většinou u vnějšího líce okolního zdiva. Na vnitřní straně pak často zasahuje do výklenku okna podlaha interiéru, anebo zde může být vytvořena skříňka. Zejména ve středověku bývala ve výklenku pod oknem obytných prostor zděná sedátka.

Pokud takto zasahuje vnitřní výklenek až k podlaze a parapetní zídka je tenká, bývá provedena z odlišného materiálu, např. narozdíl od okolního lomového zdiva bývá cihlová.

Parapet vzniká i dodatečně. Typicky např., když je do původního vstupního otvoru vkládáno okno, je spodní část otvoru uzavřena parapetní zídkou (obvykle s parapetní římsou).

Parapet jako součást architektury Edit

5659884749 cd57a4dbd3 z-1-

Novorenesanční okno s parapetem vyplněným kuželkovou balustrádou

Vnější strana parapetu bývá oproti okolnímu zdivu odlišena architektonickými prvky. Mazi parapetní a kordónovou římsou byly často vytvářeny barvou či plasticky zvýraněné rámy, v nichž mohou být pole zcela hladké omítky, ale také náročně provedené štukové, omítkové, v kameni tesané, či terakotové plastické prvky (jiné materiály jsou v našich podmínkách u zděných staveb vzácné). Tyto prvky se velmi často podílejí na slohovém výrazu stavby. U gotických domů zde bývají pole s reliéfně provedenými kružbovými obrazci, u renesančních či barokních plastická diamantová pole či kuželkové balustrády. Pestrá škála motivů se uplatňovala na parapetech v období historizujících slohů či v secesi.

4544169678 0d26e8791b z-1-

Parapetní pás mezi podokenní (nahoře) a kordónovou římsou

Velmi často však není plocha u běžných užitkových staveb pod oknem nijak odlišená, případně je pouze chráněná přesahem parapetní římsy, která bývá průběžná a spojuje více okenních otvorů v dané úrovni.

Parapet může být vytvořen i pod iluzívním oknem.

Jako (strmě) skloněný parapet bývají označovány šikmo k lícům zdi klesající plochy okenních výklenků např. u středověkých nebo barokních chrámových objektů (i když se nachází v několikametrové výšce nad podlahou i okolním terénem, takže o porsní zeď nejde).

Funkce parapetu Edit

Funkce parapetu mohou být velmi různorodé. V obytných prostorách se velmi často na vnitřní horní ploše parapetu v okenním výkladnu setkáváme s květinovou či jinou výzdobou.

Vnější horní plocha parapetu často slouží pro umístění truhlíků s květinami.

Parapet a památková péče Edit

Ozdobné řešení parapetů mnohdy činí potíže při stavební údržbě, jejíž náklady může zvyšovat.

Při zanedbávání údržby domu a destrukci vnější stříšky na parapetu dochází k zatékání do konstrukce a degaradaci jejího materiálu i dekorativních prvků.

Parapety oken v přízemí mohou být zasahovány také vzlínající vlhkostí z okolního podloží.

Zejména vnější výzdoba parapetů historizujících městských domů v ČR byla v odbobí cca 1970-1990 mnohdy ničena při zřizování potrubí pro odvod spalin z lokálních plynových topidel (zvaných většinou WAW, hantýrkou vafky).

Odkazy Edit

http://encyclopedia.thefreedictionary.com/parapet

Autoři hesla Edit

Jan Sommer, 2014 (vytvořeno 20141206, ed. 20141207)