FANDOM


Slovník

Měkká podložka v domácnosti, zejména na lůžku Edit

Měkká textilní podložka hlavy používaná především pro odpočinek a spánek člověka, tvořící běžné vybavení postelí a lůžek. V obydlích jsou polštáře (polštářky) různé velikosti používány též pro pohodlí na sedacím nábytku, pro pokleknutí i k nejrůznějším dalším obdobným účelům. Jedná se též o oblíbený dekorativní doplněk obytných prostor apod. Bohatě vyšívané a zhotovené z nákladných materiálů, různě zbarvené, opatřené třapci apod. plní i dekorativní funkci ve vrcholných ceremoniálních souvislostech apod. (sedadlo trůnu, podložka Svatováclavské koruny apod.).

Též poduška (spíše archaičtější, ale přesto stále běžné).

Výplň polštáře musí vykazovat určitou pružnost (měkkost). Tvoří ji často vhodné peří (u nás nejčastěji husí chmýří), případně některá rostlinná vlákna, vlna, žíně...

Trám užívaný v konstrukcích podlah (stavitelství) Edit

24591181354 8554d4a9bd h-1-

V zásypu jsou uloženy subtilní trámky - polštáře. (Praha, Staré Město, čp. 219/I, Liliová 5, 4. NP)

Trám (dřevěný) uložený obvykle v zásypu pod podlahou místnosti tak, že je ponořený v zásypu např. na podkladních deskách nesených stropními trámy a jen mírně z něj vyčnívá. Je tenčí, než je výška zásypu, takže se nedotýká podkladu pod zásypem. Jako zásyp obvykle sloužil jemně drcený stavební odpad (malta, zlomky kamene či cihel apod.), ale používal se i jiný materiál. Ve 20. století se častěji objevuje škvára či struska z průmyslové výroby. K polštářům jsou zpravidla přibita či přivrutována na sraz prkna či desky hrubé podlahy. Účelem této konstrukce je zejména tlumit kročejový hluk, vznikající při chůzi po podlaze, případně usnadnit také vyrovnání podlahy nad hrubou nosnou konstrukcí podlahy či stropu. Na prknech či deskách je zpravidla osazena druhá vrstva podlahy např. z parket či palubek s drážkou, což brání průniku prachu ze zásypu. K tomu se nověji používají fólie, na kterých by však neměla kondenzovat vlhkost.

Zejména v moderním stavitelství bývají protihlukové podklady např. z lehčeného polystyrenu kryty betonovým (tmeleným) potěrem, na kterém je nalepena tenká „plovoucí“ podlaha, linoleum apod., často s tenkou filcovou či pěnovou podložkou.

Přenesené významy Edit

  1. Např. finanční rezerva – něco, co chrání nějaký stav před náhlým nárazem nepřízně osudu apod.
  2. Jako o polštářcích se mluví např. o některých vystupujících zaobleních povrchu těla tělnatějších lidí.