FANDOM


Toto je nyní použito jako podklad k možné diskusi ohledně operativnějšího recenzování odborných publikací (viz blog). Je to pracovní verze k diskusi, k čemuž případně prosím o shovívavost. Je možné zde komentovat, využít diskusní záložku, případně komentovat na blogu (nebo ve FB skupině). Jan Sommer

Sešit časopisu Průzkumy památek.

e-shop

Obsah Edit

Úvodník Edit

 • Jindřich Noll
  Památky 19. a 20. století, jejich ochrana a průzkumy

Studie Edit

 • Daniel Kovář; Jan Kypta; Jaroslav Šulc
  Architektura jako výraz sociálního vzestupu
  Příklady z venkovského prostředí sklonku středověku a počátku novověku
 • Petr Uličný
  Valdštejnský palác v Praze. Revidované dějiny, nové souvislosti
  On-line: academia.edu [201505090920]
 • Eva Vyletová
  Roubené městské domy 17. století v Bělé pod Bezdězem
 • Danuška Kouřilová
  Komplex stavení hospodářsko-provozního charakteru tzv. Červený zámek v Hradci nad Moravicí
  Geneze architektonického záměru a vývoj stavební formy v procesu realizace

Materiálie Edit

 • Petr Freiwillig
  Vodní obilní a hořčičný mlýn v Dětřichovci
  Příspěvek ke vztahu stavebního a technologického vývoje vodních mlýnů
 • Jiří Havlice; Libor Kodýdek; Daniel Šnejd
  Středověké jádro domu zemědělské usedlosti čp. 1 V Mirkovicích
  Výsledky hloubkového výzkumu
 • Karel Foud
  Usedlost čp. 46 v Líšině
  Příspěvek k poznání stavební výbavy selského dvora na jižním Plzeňsku
 • Jiří Švec; Zuzana Vařeková
  Charakter a proměna vesnické zástavby v 19. století na příkladu Hrušové u Vysokého Mýta
 • Jan Hanzlík; Alena Sellnerová; Hana Veselá
  Vývoj plužiny v Merbolticích od 17. století

Recenze Edit

 • Pavel Kroupa
  Ludwig der Bayer wir sind Kaiser!, (Hrsg. Peter Wolf, Evamaria Brockhoff, Elisabeth Handle-Schubert, Andreas Th.Jell, Barbara Six)
 • Jiří Varhaník
  Bořivoj Nechvátal – František Kašička: Hrady, hrádky a tvrze na Strakonicku, Blatensku a Vodňansku

Z odborného tisku Edit

 • Dita Roubíčková
  Průzkumy Památek v odborném tisku za rok 2013

Recenze Edit

Martin Šanda, LibraryThing, 20150503 [201505090925]