FANDOM


Slovník >

Termínem srub je obvykle a v souladu s tradicí označována konstrukce stěny nebo stěn staveb a místností složená z vodorovně kladených trámů, jejichž konce jsou na nárožích provázány překládáním konců, upravených do podoby čepů, plátů apod. Úprava konců trámů se proměňovala v čase, a samozřejmě se odlišovala také regionálně (vliv přitom mělo i to, zda v dosahu dostupných dopravních prostředků rostl dostatek stromů s použitelnými kmeny - v našich podmínkách zejména jedlí, borovic a smrků). Trámy měly spíše výjimečně ponechaný plný kruhový profil kmene (tak tomu mohlo být u staveb typu stodol či sýpek, kde skuliny mezi kmeny sloužily k provětrávání uskladněné slám či sena apod.), obvykle byly opracovány do tvaru v zásadě čtvercového (s ponecháním oblin na "rozích").

19678787288 017f5ca7f7 b-1-

Hoslovice, roubená jizba v objektu vodního mlýna.

Skuliny mezi trámy zejména u obytných staveb byly vyplněny vhodnou izolací pro zlepšení obyvatelnosti zejména v zimním období. Výplň tvořila např. hlína promísená se slámou, někdy se vkládaly latě.

Povrchovou úpravu u venkovských obytných staveb, ale i u městských domů, na hradech apod. tvořil často tzv. kožich, spočívající nejčastěji v hlinité omazávce s "hydraulickou" výplní opět v podobě slámy, otrub...

Toto jednoduché provedení bývalo často následně nahrazováno vápennou maltou.

Dřevěné konstrukce jsou za dodržení vhodných podmínek velmi trvanlivé. Ovšem velké ohrožení vyvolává jakékoliv proniknutí vlhkosti, vyvolávající hnilobné procesy a podporující biotické poškození (dřevokazný hmyz, houba dřevomorka apod.).

Památkové opravy poškozených dřevěných konstrukcí bývají velmi náročné, nejednou jsou spojené s pracnou náhradou poškozených prvků[1] či jejich částečnou výměnou (protézování).

Související: Dřevěné konstrukce staveb.

Pracuje se. 20180208, 1050 CET

Reference Edit

  1. MIS dnes: Dokumentace boje s hnilobou.