FANDOM


Slovník > cihla

14102353185 fcbe6b3b2b z-1-

Jednoduchá cihlová tvarovka s vyžlabeným profilem tvořila součást (nejspíše raně) barokní římsy.

Jako tvarovky se často označují cihly, které jsou na části svého tvaru formovány složitějším způsobem. Členěná část tvarovky se obvykle používaly k sestavení architektonických článků staveb - ostění oken či portálů, soklů, říms, klenebních žeber, gotických okenních kružeb...

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.