FANDOM


Vážení přátelé znalostí o památkách a památkové péči. Ve snaze přispět ke zpřehlednění a utřídění informací, užitečných jak pro praxi památkové péče, tak i pro výzkumnou činnost, turismus, či vzdělávací projekty, chystáme v rámci informačních zdrojů NPÚ vlastní WIKI. Práce to vzhledem k bezbřehosti témat nebude snadná. A bude vyžadovat širokou kooperaci. Co nejvíce jí napomáhat považuje redakce za svůj úkol. V počáteční fázi bychom rádi získali spolupráci těch památkářů nebo s památkami spřízněných osob, které mají zkušenosti s prací na Wikipedii. Případně nás kontaktujte na mailové adrese uvedené na odkazované stránce.

Sommer

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.