FANDOM


(Vše, co je zde obsaženo, je neoficiální pracovní neobjektivní vyjádření.)

Metainformační systém (MIS) NPÚ je rozsáhlým a v mnohém nezastupitelným zdrojem informací o kulturním odkazu v rámci Integrovaného informačního systému památkové péče (IISPP). Svým uspořádáním se ovšem zaměřuje především na využití pro odborně-administrativní úkony památkových instancí, tedy aby jim sloužil jako podklad při posuzování záměrů vlastníků památek ve vztahu k praktické ochraně památek.

Nicméně je jasné, že obsažené snímky i další soubory (jako každý dokument) mohou sloužit ke srovnávacímu odbornému studiu i k dalším odborným i vědeckým potřebám, samozřejmě i pro vzdělávání.

Bohužel s tím souvisejí určité problémy licenčního rázu, neboť o užití dat ve smyslu autorského zákona je třeba žádat (tak je možné získat snímky bez impozantního vodoznaku). Snímky lze podle vnitřních dokumentů NPÚ užívat pro vzdělávání (to samozřejmě je založeno již na autorském zákonu) a k ilustraci publikací NPÚ, zpráv pro web NPÚ apod. v rámci prezentačních nástrojů NPÚ. Je využití pro encyklopedii možné zahrnout pod vzdělávání? O tom by asi nejeden rád diskutoval. Problém ovšem je v tom, že paměťové instituce by spíše měly pobízet k nekomerčnímu odbornému využívání dat, než je komplikovat. Samozřejmě ovšem je nutné bránit komerčnímu zneužití (i když třeba na blogu obsahujícím reklamu lze zase do omrzení diskutovat o tom, jestli také nejde o komerci...).

Souvisí s tím ještě jedna věc. Lze totiž uvažovat i o tom, že by paměťové instituce měly umožňovat komentování dat (snímků...), upozorňování na nesrovnalosti apod. To ovšem zatím možné není, anebo je to komplikované.

Že by to přitom mohlo mít smysl, se pokusím stručně naznačit na zajímavém příkladu.

Do MIS jsou některými pracovníky (asi právě s cílem poskytnout podklady pro další odbornou práci mimo rutinní agendu) vkládány i snímky z odborných cest za památkami cizích zemí. To je skvělé.

Wikia140423-MIS-syrovy-poblet-vyklenek-id-328085

Poblet. Výklenek ve zdivu. Foto Jiří Syrový, NPÚ - MIS id 328085

Tak můžeme zhlédnout také snímky z kláštera Poblet od Jiřího Syrového. Jeden z nich zachycuje obloukem završený výklenek v kvádrové zdi, na jehož spodní rovné ploše jsou dvě mísovité prohlubně. Drobnější výklenek je vyhlouben ještě v levém boku velkého výklenku.

Vzhledem k uspořádání výklenku autor s otazníkem uvedl, že by se mohlo jednat o prevet. Podobnost je zřejmá. Dolní plocha s prohlubněmi a odpadními kanálky na jejich dně by mohla být sedadlem záchodu.

Je však zřejmé, že účel výklenku je jiný, až bychom mohli říci diametrálně odlišný. Jedná se o výklenek užívaný k církevním obřadům. Důvodem omylu může být to, že se v našich podmínkách zachovalo podobných výklenků překvapivě malé množství. Takové výklenky bývají označovány jako lavabo. Sloužily k odkládání drobného mešního nádobí, jeho omývání, jakož i k obřadnímu omývání rukou kněze. Jedna z misek (netuším, zda levá, či pravá) pak mohla sloužit pro odlévání zbytků obřadních tekutin (vody, oleje), protože ty nebylo možné jen tak vylít mezi jiný odpad. Pro takovou výlevku se používal i termín sakrárium (sacrarium), i když užívání tohoto termínu se měnilo v čase a asi i místně.

Takto se snímek může využít pro efektivní srovnání s naším "materiálem", pokud se na podobné vybavení narazí. U nás je tomu tak nejčastěji ve středověkých sakristiích (chrám sv. Bartoloměje v Kolíně), spíše vzácněji v presbyteriích (mariánský kostel ve Starém Plzenci).

K tomu stručný přehled zde (s. 70-72).

V tento moment mi nejde o konkrétní chybku, drobnou ve srovnání s dalšími spoustami kvalitních informací, ale o možnost systémového promptního řešení připomínek. A také o využití snímků v MIS pro ilustraci památkové encyklopedie v rámci webu NPÚ.

Zdroj dokumentu: https://iispp.npu.cz/mis/preview.htm?id=328085

Sommmerjan (talk) 23:13, April 23, 2014 (UTC)

Autor: Jan Sommer

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.